Svara Telemarketing & Admin

 

Uppdatering av register

Ett register innehåller ofta många felaktiga uppgifter.

När vi gör en uppdatering per telefon, där vi stämmer av företagsnamn, adress, telefon- och faxnummer, eventuell e-postadress och de "rätta" kontakt- personerna brukar följden bli att vår uppdragsgivare ökar sin försäljning.

När vi ringer upp dessa företag passar vi också på att ställa några frågor till kontaktpersonerna. Vi frågar till exempel om deras syn på er tillgänglighet, er leveranssäkerhet och hur de tycker att de blir bemötta av er personal.

Ett företag gjorde en uppdatering av sitt kundregister. Därefter skickade de ut sin katalog. Resultatet blev en stor ökning av antalet order.