Svara Telemarketing & Admin

 

Marknadsföring av varor och tjänster

Företag får dagligen information om olika varor och tjänster
.

För att märkas i detta flöde kan man använda sig av tre steg:

Vi kontaktar företag per telefon. Vi presenterar varan/tjänsten för berörda personer. Därefter skickar vi information om varan eller tjänsten.

Informationen skickar vi i ett handskrivet kuvert
, adresserat direkt till de kontaktade personerna.

Vi kontaktar personerna
igen och fortsätter marknadsföringen.
Genom att använda detta sätt av marknadsföring kommer informationen
fram till rätt person och den personen tar till sig informationen.