STARTSIDA

 

Företaget

Kundvård

Kartläggning/prospektering
Informationsuppdrag
Inbjudningar

Uppföljning av mässor/kampanjer

Marknadsföring
Besöksbokning
Uppdatering av register
 


 

Svara Telemarketing & Admin

 

Inbjudningar

Ni ska deltaga i en mässa och vill förvissa er om att vissa personer/företag vet om att ni är med som utställare. Ni vill också att dessa personer ska känna sig särskilt inbjudna.

Vi kontaktar dem, berättar att ni finns på mässan och att de är välkomna till er monter. Vi skickar också ut brev med inbjudan och biljetter. Denna inbjudan kan gärna kombineras med att erbjuda personen/företaget en förmån eller gåva om de besöker montern.

Det kan också vara andra evenemang ni vill bjuda in speciella personer till. Ni vill ha svar från dessa personer för att veta hur många som kommer. Då kan vi hjälpa till med att ta emot svaren per telefon. Vi svarar med ert namn, antecknar de som anmäler sig och vidarebefordrar uppgifterna till er. Vi finns på plats när våra kunder behöver oss.

Speciellt inbjudna personer besöker ER monter. Monterpersonalen får ofta uppskattande kommentarer från de personer, som bjudits in per telefon.